‘Klimaatgeneraal’ in Apeldoorn

912

‘Water, de blauwe motor’. Dat is het thema van een bijeenkomst op 8 maart waar onder andere ‘klimaatgeneraal’ Tom Middendorp zal spreken. Van 20.00 tot 22.00 uur komen diverse specialisten aan het woord. De organisatie belooft een inspirerende avond ‘voor anders denken en anders doen’. Locatie: Stoom, Vlijtseweg 114 in Apeldoorn.

Leven met de natuur. Dat is de boodschap op woensdagavond 8 maart 2023. In aanloop naar de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen komen bezoekers in aanraking met het belang van Water en Klimaat. Natuurlijke bronnen kunnen opdrogen, dat geldt letterlijk en figuurlijk voor water.

Klimaat en veiligheid
Waarom de omslag naar leven met de natuur nodig is? Dat wordt prikkelend blootgelegd door ‘Klimaatgeneraal’ Tom Middendorp. Als Commandant der Strijdkrachten zag Tom Middendorp hoe droogte en waterschaarste kunnen leiden tot conflicten. In zijn boek ‘Klimaatgeneraal’ beschrijft hij hoe klimaat en veiligheid met elkaar samenhangen én wat we kunnen doen aan klimaatadaptatie- en mitigatie. 

Veluwe: de blauwe motor
Vervolgens wordt middels drie pitches de brug geslagen tussen de mondiale uitdagingen naar het hier en nu op de Veluweflank.
Peter Smits  (Bekenstichting) illustreert het watersysteem op de veluweflank waarin beken een unieke betekenis hebben.
Alex de Meijer (Natuur en Milieu Gelderland) doet de aftrap van het Blauw manifest om water echt op de kaart te krijgen.
Annemiek van Loon (wethouder Lucht, water en bodem Gemeente Epe) maakt concreet welke keuzes we kunnen maken om elke druppel te laten tellen.

Hoe ‘anders doen’ eruitziet en hoe we daarmee kunnen beginnen? Daarover worden gedachtes en oplossingen uitgewisseld door de sprekers in een paneldiscussie.

Doelgroep
Water, de blauwe motor richt zich op geïnteresseerde inwoners op de Veluweflank die klimaatverandering zien als urgent probleem en behoefte hebben aan concrete oplossingen en heldere argumenten om verdere stappen te kunnen zetten. De bijeenkomst is gratis bij te wonen. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Wegens beperkte plaatsen is aanmelden aan te raden op de website van de bekenstichting: https://sprengenbeken.nl.

Initiatiefnemers
Deze bijeenkomst is een initiatief van D66 Epe, de Bekenstichting, Natuur Milieufederatie Gelderland en Positie 1.