Rijbewijskeuringen CBR in Epe

2055
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is onder andere nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent.

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent, wanneer u een zogenaamd groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. Automobilisten kunnen zich via Regelzorg in Kulturhus EGW op dinsdag 12 oktober en dinsdag 2 november (en daarna steeds eenmaal per maand) medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Wat is zo’n ‘Rijbewijskeuring’ 75 plus nou eigenlijk? De directeur van Regelzorg, Els Koopman, vertelt er het volgende over: “Tijdens de rijbewijskeuring wordt gekeken of iemand voldoet aan de wettelijke eisen om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. Zo wordt er onder andere gekeken naar de bloeddruk, het gezichtsvermogen, de mentale gezondheid en wordt de urine getest op glucose (suiker). Het is een kort onderzoek van meestal een kwartier tot ongeveer een half uurtje.”

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur is uitsluitend via RegelZorg te maken via de website www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 – 2323 300.

De procedure
Regelzorg adviseert om zelf de einddatum van het rijbewijs in de gaten te houden en om 5 maanden voor deze datum met het verlengen van het rijbewijs te beginnen, indien u ook medisch gekeurd moet worden. Els Koopman vervolgt: “De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring.  Dit kan zijn een digitale versie of een papieren versie. De digitale versie is te koop via mijncbr.nl (met behulp van DigiD). De papieren versie kan men aanschaffen bij de gemeente of Regelzorg. Wanneer de verklaring is ingevuld, moet die worden opgestuurd naar het CBR.  Men krijgt vervolgens van het CBR een Verwijsbrief met een ‘Keuringsverslag voor rijbewijs 75 plus’ en, wanneer een vraag op de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ is beantwoord, ook nog een extra verslag. Bijvoorbeeld een ‘Verslag arts Hart en Vaatziekte’.”

“Daarna volgt een afspraak bij Regelzorg. De keuringsarts doet een aantal testen en bespreekt de gezondheid van de betrokkene”, aldus de Regelzorg-directeur, die aangeeft dat de artsen met wie de organisatie samenwerkt, aangesloten zijn bij ZorgDomein. “Zij vullen de formulieren digitaal in en versturen deze direct naar het CBR. Daar kijkt de medisch adviseur ernaar en die beslist volgens de richtlijnen van de Regeling Eisen geschiktheid 2000, of iemand goedgekeurd is.”

Meer informatie over de procedure is te lezen op de website van Regelzorg: www.regelzorg.nl.

EU Coulanceregeling groot rijbewijs en code 95
Eindigt het C/D/E-rijbewijs en/of code 95 voor 1 november 2021: dan is de code en/of het rijbewijs na einddatum nog 10 maanden geldig in de gehele EU. Er is voor overige rijbewijshouders geen coulanceregeling meer omdat de doorlooptijden bij het CBR normaal zijn.

Nadere informatie over het laten invullen van een rapport oogarts: www.regelzorg.nl/oogarts.

Tekst: Gabriëlla Stotijn
Foto: CDC (Unsplash)