Sporen zoeken in het landschap

1230
Van links naar rechts: Heidi Bakker, directeur Veluws Museum Hagedoorns Plaatse, Germa Greving, directeur Museum Het Pakhuis, Ben Bregman, adviseur Erfgoed en Onderwijs bij Erfgoed Gelderland, Robert Vroegindeweij, voormalig projectleider cultuureducatie bij Cultuurkust, Theo Slijkerman, vrijwilliger bij Museum Nijkerk, Anne-Marie van Hout, directeur Museum Elburg.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een subsidie van € 44.000,- toegekend voor het project ‘Sporen zoeken in het landschap’. Kinderen van de bovenbouw van het basisonderwijs kunnen binnenkort op zoek gaan naar archeologische sporen in hun eigen omgeving.

De vijf Veluwse musea, twee coördinatiepunten cultuureducatie en Erfgoed Gelderland die de aanvraag hebben ingediend zijn verheugd met de subsidie. Vijf maanden geleden werd het project ‘Erfgoed Gezocht’ gelanceerd, bedoeld om met behulp van burgerparticipatie archeologische sporen in het landschap digitaal te onderzoeken. Exact 2.063 speurders bekeken hoogtekaarten van de Veluwe en brachten over een gebied van 2.087 vierkante kilometer potentiële grafheuvels, houtskoolmeilers en Celtic fields in kaart. Samen hebben ze in korte tijd het werk gedaan waar één persoon meer dan 2 jaar (zonder pauzes) mee bezig zou zijn geweest. Het is indrukwekkend hoeveel vrijwilligers door dit project gestimuleerd zijn een bijdrage te leveren aan de wetenschap.

Erfgoedbewustzijn
Museum Het Pakhuis zag educatieve kansen voor het project Erfgoed Gezocht. Musea in Nederland proberen hun bezoekers door middel van educatie ‘erfgoedbewust’ te maken. Door het verhaal dat ze vertellen over hun collectie en over de historie van het gebied, krijgen jong en oud gevoel voor de waarde van het erfgoed van hun directe leefomgeving. De hoogtekaarten die ook bij Erfgoed Gezocht gebruikt worden, dagen je uit om op onderzoek te gaan in het landschap. Wanneer je de sporen goed leert lezen, wordt het makkelijker ze te herkennen op de kaart. Bovendien wordt je als kijker bewust van wat er zich allemaal om je heen, in je directe leefomgeving, bevindt.

Veluwse samenwerking
Samen met Museum Elburg, Veluws Museum Hagedoorns Plaatse in Epe, Museum Nijkerk en Museum Nairac in Barneveld ontwikkelt Het Pakhuis een educatieprogramma dat gekoppeld is aan de woonplaats van de kinderen. Kinderen uit groep 7 van verschillende basisscholen in de provincie zullen bij de ontwikkeling van dit programma betrokken zijn. Cultuurplein Noord Veluwe en Cultuurkust garanderen een duurzame verankering van het programma in het aanbod voor de scholen. En door de professionele ondersteuning door Erfgoed Gelderland is ook de kwaliteit van het programma gewaarborgd.

Sporen in het Landschap zal in de komende jaren ontwikkeld worden. Er wordt toegewerkt naar een duurzaam educatieprogramma in oktober 2022.

Tekst: Roelof Dalhuizen
Foto: Museum Het Pakhuis