Hulppieten gezocht!

1107

In november staat in de gemeente Epe Pietengym op het programma. Sinterklaas is op zoek naar hulppietjes en tijdens deze dagen kunnen de deelnemers laten zien dat zij geschikt zijn als een echte hulppiet.

De organisatie van de Pietengym ligt dit jaar in handen van het buurtsport-team van Koppel-Swoe in samenwerking met de gymnastiekvereniging Agios Vaassen. Leerlingen van de RSG Noord Oost-Veluwe helpen mee in de organisatie en ondersteunen bij de evenementen.

Bij Pietengym wordt er over daken gelopen, op het dak geklommen, pakjes door de schoonstenen gegooid, gedanst, gezongen en nog veel meer. Na afloop van de pietengym krijgen alle deelnemers een pietendiploma uitgereikt en is Sinterklaas hartstikke blij met zoveel hulppietjes.

Pietengym Vaassen
Woensdag 20 november: 14.30–15.30 uur in de Koekoek in Vaassen.
Pietengym Epe
Woensdag 27 november: 14.30–15.30 uur in de PWA-hal in Epe.
Op deze dagen kunnen de kinderen laten zien of zij waardige hulppieten zijn voor Sinterklaas.
Voor beide dagen geldt de leeftijd 2 tot 9 jaar. Zaalschoenen of blote voeten verplicht.

Wil je meer informatie of je snel inschrijven voor Pietengym?
Check het aanbod op heelepebeweegt.nl! Aanmelden voor Pietengym is verplicht.