Nieuwe ontmoetingsactiviteiten in Triton

871

“Samen eten en koffie drinken, dat is wat mij nou een goede activiteit lijkt voor onze buurt”, was een van de reacties van buurtbewoners tijdens de brainstormavond die eind vorig jaar in wijkgebouw Triton werd gehouden. De sociaal werker van Koppel-Swoe heeft dit plan opgepakt en ondersteunt twee enthousiaste buurtbewoners en twee stagiaires bij de organisatie van een wekelijks koffie-uurtje en een maandelijkse buurtlunch. Beide activiteiten gaan van start op maandag 25 maart.

Koffie-uurtje
Elke maandagochtend van 10.00–11.30 uur wordt er een koffie-uurtje georganiseerd in het wijkgebouw Triton in Vaassen. Iedereen uit de buurt kan langskomen voor een kop koffie of thee en daarbij gezellig een praatje te maken of een spelletje spelen met de andere buurtbewoners. De vrijwilligers bieden tijdens het koffiemoment verschillende activiteiten aan zoals sjoelen, kaarten, raadsels oplossen of een leuke quiz. Het koffie-uurtje gaat op maandag 25 maart van start. Koffie en thee zijn voor eigen rekening (€ 0,50).

Buurtlunch
Eens per maand, op maandag vindt aansluitend op het koffie-uurtje een buurtlunch plaats. De buurtlunch is van 11.30-12.30 uur. De lunch wordt bereid door een vrijwilliger uit de buurt, waarbij zij hulp krijgt van twee stagiaires van Koppel-Swoe. Voor de lunch wordt een eigen bijdrage van € 2,50 gevraagd, dit is inclusief een consumptie. Opgave voor de buurtlunch bij Fabienne Zoetbrood, e-mail: f.zoetbrood@koppelswoe of telefoon: 0578 – 676767.