Kanker en toch zo fit mogelijk!

1042

Wanneer u hoort dat u kanker heeft, voelt u zich vaak nog niet ziek. U denkt wellicht ‘dit gaat niet over mij!’. Sommige mensen voelen zich ontredderd, anderen willen graag de regie blijven houden door zelf ‘iets’ te doen. Bij Stichting ‘kLEEF! worden verschillende mogelijkheden aangeboden in het programma ‘Kanker en toch zo fit mogelijk!’ Uit onderzoek blijkt namelijk dat een goede conditie mee helpt aan het herstel tijdens en na de behandeling.

Over fysieke fitheid kunt u een gesprek hebben met een van de professionele beweegcoaches of deelnemen aan het beweegprogramma.

Ook een gesprek met een diëtiste over algemene voedingsvragen en fitheid is mogelijk.

Mentale fitheid kunt u trainen met Mindfulness. Mindfulness neemt de vragen en gevoelens niet weg, maar kan u helpen anders om te gaan met dingen die er zijn. Dit kan leiden tot ontspanning en meer mentale of geestelijke fitheid.

Neem voor informatie en inschrijving contact op met Stichting ‘kLEEF! via telefoonnummer 055- 576 26 76 of e-mailadres info@stichtingkleef.nl. Het aanbod geldt alleen voor mensen met kanker.

(Advertorial)

Kanker in huis’ is het verhaal van Eric Lostermans. Verteld via een briefwisseling tussen zijn vrouw Danny Vanaudenhove en de Vlaamse auteur Felix Sperans. Het is een verhaal zoals zoveel mensen dat helaas mee moeten maken. Bij Eric wordt de diagnose kanker gesteld. Kort daarna overlijdt zijn beste vriend aan deze ziekte. Wat volgt is een tijd van uitersten: woede en berusting, haat en liefde, wanhoop en hoop. Lees hier meer