Nee tegen ‘Noordgouw’

871

De Fractie VVD Hattem stuurde ons onderstaand bericht.

Afgelopen raadsvergadering stemden de twee christelijke coalitiepartijen tegen het voorstel van hun eigen college. De locatie de Noordgouw vonden zij geen geschikte locatie voor het eerste Integraal Kind Centrum (IKC).

In een lang maar zorgvuldig proces, waar scholen, medezeggenschapsraden en besturen mee konden denken over de nieuwe locatie, kon de van Heemstraschool zich op het laatste moment niet vinden in de locatiekeuze van dit college. Zij wezen de locatie de Noordgouw af en gaven hun voorkeur aan het “oude” ijsbaanterrein of de huidige locatie van de van Heemstraschool.

Teleurstellend dat CU, CDA, maar ook D66, het goed onderbouwde onderzoek in twijfel trekken. De twee coalitiepartijen hebben volgens ons onvoldoende vertrouwen in hun eigen wethouders door tegen dit voorstel te stemmen. Wij hebben dat vertrouwen wel en verwachten onder meer dat dit college de oversteek van de Apeldoornseweg nog dit jaar verkeersveilig maakt.

De VVD Hattem wees tijdens de vergadering op de gevolgen voor de langere termijn. Een IKC op de locatie die is aangemerkt als woon-zorgzone voorziet dan niet meer in voldoende huisvesting voor onze ouderen. Zij moeten buiten Hattem gaan wonen en hun vertrouwde omgeving achterlaten.

Maar ook betekent dit: geen school voor de ABC buurt, het Rode Dorp, ’t Veld en de nieuwe woonwijk ’t Veen. Door het eerste scholencluster niet op de “Noordgouw” te bouwen wordt de Marke met al haar voorzieningen onvoldoende benut.

Verder zijn de kosten om te bouwen op de andere locaties fors hoger dan nu begroot. Het niet gebruiken van de locatie de Noordgouw kan de gemeente Hattem tot 1 miljoen euro extra gaan kosten, met alle gevolgen van dien!

Deze raad wordt geacht alle belangen van Hattem af te wegen, dat is naar de mening van de VVD onvoldoende gebeurd.

Fractie VVD Hattem.