Gestructureerde jeugdopleiding bij SV Wissel

66

Voetbalvereniging SV Wissel uit Epe werkt vanaf dit jaar samen met de landelijke Jeugdvoetbalopleiding. Die professionele partij gaat alle trainers nauwgezet begeleiden en qua voetbalaanpak nog beter maken. “De jeugd heeft de toekomst. Daar gaat de focus van onze vereniging dus ook naartoe. We willen daarom vooral tijd en energie steken in het vergroten van het voetbaltechnische aspect van onze totale jeugdafdeling”, aldus een afvaardiging van de jeugdcommissie.


Voor het opleiden van jeugdspelers is S.V. Wissel, net als andere verenigingen in de regio, vooral afhankelijk van goedwillende vrijwilligers. De jeugdcommissie vervolgt: “Dat is mooi en het wordt zeer gewaardeerd. Toch willen we graag een kwaliteitsslag in onze jeugdopleiding aanbrengen. We zijn een gezonde vereniging en hebben daar geld voor over. Met hulp van het landelijke opleidingsinstituut Jeugdvoetbalopleiding gaan al onze jeugdspelers vanaf komend seizoen voetbaltraining op een nog hoger niveau krijgen. Ons doel? We gaan verenigingsbreed een leerlijn aanbieden waarbij al onze jeugdleden leuke en leerzame trainingen aangeboden krijgen. Deze aanpak is uniek voor de gemeente.”


Rode Draad Leerplan
Dit alles gebeurt onder begeleiding van de professionele partner Jeugdvoetbalopleiding (zie www.jeugdvoetbalopleiding.com). Zij gaan de trainers van SV Wissel eens per twee weken begeleiden tijdens de trainingen. Die zogenaamde Rode Draad Leerplan van Jeugdvoetbalopleiding kent een gestructureerde werkwijze/planmatige aanpak van de trainingen gedurende het gehele seizoen. Dankzij maatwerk zullen de jeugdspelers zeer veel verschillende vormen en trainingen met kwaliteit aangeboden krijgen die aansluiten bij leeftijd en niveau van de jeugdspelers.


Maandthema’s
Succesfactor daarbij is om alle spelers volgens vaste maandthema’s op te leiden. De eerste training in de week richt zich op individuele ontwikkeling. De tweede training in de week gaat over teamontwikkeling en in de wedstrijd wordt het leermiddel direct toegepast. Ook streeft de vereniging ernaar om zoveel mogelijk trainers een KNVB-trainerscursus te laten volgen. 


Meetrainen bij SV Wissel? Meld je aan!
Ben je geïnteresseerd om een keer mee te trainen bij sv Wissel? Dat kan! Iedereen is welkom. Tot slot vertelt de jeugdcommissie over nog een belangrijk onderscheidend vermogen bij deze voetbalvereniging: “Naast de voetbaltechnische aanpak staat bij ons een ander aspect als een paal boven water: bij SV Wissel maak je vrienden voor het leven.” Meer weten? Stuur een e-mail naar jeugdcommissie@svwissel.nl.