Verandering door dementie

1279

Door dementie kun je zaken anders gaan beleven. Maar hoe heb je het daarover met elkaar? Wat kan je helpen om het gesprek hierover te (blijven) voeren? Job Smit is als geestelijk verzorgende verbonden aan Viattence en komt veel in aanraking met mensen met een vorm van dementie. Belangstellenden kunnen met hem op 9 december van gedachten wisselen tijdens het Alzheimer Café.

Het Alzheimer Café is elke tweede maandag van de maand en bestemd voor mensen met (beginnende) dementie, maar ook voor hen die te maken hebben met iemand in hun omgeving die dementie heeft.

Locatie
De Spikke, Stationsstraat 8. Elke tweede maandagavond van de maand.
Inloop vanaf 19.00 uur. Programma van 19.30–21.00 uur.
Info: Gerda van der Beek, telefoon: 06-12877487 of Margreet de Jonge, telefoon: 06-44193357.

www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-veluwe