Goed nieuws in moeilijke tijden

1700

De Zuukerschool is meer dan een school. Het is de spil van de buurt en de gemeenschap. Dat de school dreigt te sluiten, wat volgens de ouders nog helemaal geen gelopen koers is, gaat menigeen aan het hart. Buurtbewoners doen er alles aan om het hart kloppend te houden. Zo ook Janneke Goudbeek en Monique Scholten met ‘De Goed Nieuws Club’.

‘De Goed Nieuws Club’ is een activiteit die elke donderdagmiddag plaatsheeft, na schooltijd van half 3 tot half 5. Buurtbewoonster en moeder Janneke Goudbeek legt uit wat haar beweegt. “Als bewoonster van de buurt wil ik graag helpen. Ik zie de meerwaarde van de school en hoe belangrijk die is voor de samenhang in de buurt. Volgend jaar gaat mijn zoontje Henrik naar school. Vanuit mijn christelijke achtergrond en omdat ik van oorsprong uit Oene kom was het bijna vanzelfsprekend om hem bij de school in Oene aan te melden. Maar ik woon in Zuuk, dus de Zuukerschool is een veel logischer keuze. Daarom heb ik hem bewust nu al aangemeld voor de Zuukerschool. Als iedereen gaat roepen: ’De school gaat dicht, dus ik zoek iets anders voor mijn kinderen’, dan weet je zeker dat het ‘einde verhaal’ is.”

Niet opdringen
Het zoeken naar verbinding vanuit de christelijke gedachte is voor Janneke belangrijk, dus trok ze de stoute schoenen aan om ‘De Goed Nieuws Club’ op te zetten. Haar opleiding als basisschooldocent kwam haar daarbij goed van pas. “De Zuukerschool is een openbare school, dus ik miste dat halve uurtje christelijk onderwijs. Waarom kan daar geen plek zijn voor geloof in aanvulling op het openbaar onderwijs? Vertrekpunt bij ‘De Goed nieuws Club’ is een verhaal uit de bijbel dat gekoppeld is aan een thema. Het blijft niet alleen bij praten, er wordt ook altijd wat praktisch gedaan. Een voorbeeld is het verhaal van Sint-Maarten in november. Waar staat dat eigenlijk voor? Dat is niet alleen snoepjes ophalen in de buurt. Sint-Maarten deelde zijn mantel met een arme in lompen gehulde man. Hij werkte met goedheid, liefde en opoffering en velen volgden zijn voorbeeld. Dit verhaal is een startpunt voor het bakken van cakejes, het verpakken in een mooi doosje en het weggeven aan een ander.” Hoewel de christelijke gedachte het uitgangspunt is, wil Janneke het geloof absoluut niet opdringen. “De Zuukerschool is een school voor iedereen en dat moet zo blijven, maar ook christelijke ouders kunnen met hun kind terecht op deze school. Ik dring het geloof niet op. Ik vertel wat ik geloof en waarom. Ik laat de kinderen daar kennis van nemen en hen er zelf over nadenken.”

Kom kijken
Het initiatief slaat aan. Mede door de creativiteit en het niet aflatende enthousiasme van Janneke en Monique blijven twintig kinderen van de school op donderdagmiddag een paar uurtjes extra voor de lessen. “Geweldig toch? De school is er zelfs zo blij mee dat we volgend jaar dagelijks een half uurtje ‘Goed Nieuws Club’ gaan verzorgen. En wat zou het mooi zijn als christelijke ouders alvast een keer op donderdagmiddag een kijkje kwamen nemen bij ons, om zo te zien hoeveel kansen er liggen voor hun kinderen op de Zuukerschool. Een kleine school met vooral veel extra aandacht voor elkaar. Wij hopen ook dat de club kan bijdragen aan het open houden van de school. De Zuukerschool is ook een heel goed alternatief voor kinderen die in Epe op grote scholen zitten en die behoefte hebben aan extra aandacht.”

Tekst: Gerrit Tenkink en Hetty Rensink
Foto: Gerrit Tenkink